Wzór formularza odstąpienia od umowy

Ofirland sp. z o.o.

Rybnica 101

58-512 Rybnica

E-mail: ofirland@ofirland.pl

Tel.: 665 994 684
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Dotyczy zamówienia nr ………


(Formularz prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami)Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….


Tel. kontaktowy ………………………………………………………………………


Adres (ulica nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość) …………………………………………….


…………………………………………………………………………………………


Adres e-mail …………………………………………………………………………..
Odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:


Lp.

Nazwa produktu

Rozmiar/Kolor

Ilość

Cena brutto

1.

2.

3.Zwrotu płatności proszę dokonać:

□ takim samym sposobem zapłaty, jakiego użyłem do zapłaty za zakupiony towar,

□ na podany rachunek bankowy (prosimy o podanie numeru rachunku składającego się 26 cyfr)


□ przekazem pocztowym na adres:

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….……………………….

(Data i podpis Konsumenta)Informacja dodatkowe dla Konsumenta

  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: Ofirland sp. z o.o. Rybnica 101, 58-512 Rybnica lub drogą elektroniczną na adres: ofirland@ofirland.pl

  2. Zwrot towaru należy dokonać na adres: Ofirland sp. z o.o. Rybnica 101, 58-512 Rybnica, w terminie 14 dni, od dnia odstąpienia od umowy.

  3. Odsyłany towar prosimy zabezpieczyć na czas transportu w taki sposób, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.

  4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, co oznacza, iż koszty związane z odesłaniem towaru, należytym zapakowaniem towaru stanowią koszt Konsumenta.

  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych


Dane osobowe przekazane poprzez niniejszy formularz będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu związanym z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.